XLIX Zjazd
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi

4 - 6 PAŹDZIERNIKA 2020r.

PROGRAM

Program Ramowy

4 października ( niedziela ) 2020r.

godz. 9.00- 11.00 uroczystość otwarcia Zjazdu Sala Audytoryjna
 

Sala Audytoryjna

Sala Teatralna

Sala Kameralna

Zespół Sal Konferencyjncyh

godz. 11.00-13.00  Sesja I - Wyzwania- możliwości- perspektywy w diagnostyce i leczeniu guzów dużych gruczołów ślinowych  Sesja IV - Problemy laryngologiczne wieku rozwojowego  Sesja VII - Powikłania farmakoterapii w laryngologii Sesja X - Diagnostyka i leczenie chirurgiczne wybranych raków głośni
godz. 13.00-14.00 przerwa - zapraszamy na wystawę firm online
godz. 14.00-16.00  Sesja II - Co chirurg proponuje laryngologowi?  Sesja V - Chirurgia oczodołu- dostępy zewnętrzne endoskopowe  Sesja VIII - Chirurgia 3 D- panel Ekspertów Sesja XI - Nerw twarzowy w guzach ślinianek przyusznych
godz. 16.00-18.00  Sesja III - Rynologiczna I  Sesja VI - Sesja Kliniki Laryngologii w Zabrzu  Sesja IX - Chirurgia robotowa w nowotworach głowy i szyi  Sesja XII - Nowe trendy w diagnozowaniu chorób krtani

5 października ( poniedziałek ) 2020r.

godz. 9.00-11.00  Sesja XIII - Neurootologiczna  Sesja XVII - Innowacje w laryngologii  Sesja XXI - Klasyczne operacje poprawiające słuch  Sesja XXV - Powikłania w otolaryngologii
godz. 11.00-11.30  przerwa - zapraszamy na stoiska firmowe online
godz. 11.30-13.30  Sesja XIV - Sekcji Rynologii i Chirurgii Plastycznej Twarzy  Sesja XVIII - Rynologiczna II  Sesja XXII - Bezpieczny margines chirurgiczny w nowotworach głowy i szyi. Kiedy możemy powiedzieć RO? Sesja XXVI - Endoskopowe leczenie nowotworów krtani

godz. 13.30-14.30  przerwa - zapraszamy na stoiska firmowe  online

godz. 14.30-16.30  Sesja XV - Kliniki Laryngologii w  Katowicach  Sesja XIX - Chirurgia endoskopowa nowotworów zatok przynosowych  Sesja XXIII - Fonochirurgia Sesja XXVII -  Nowości w Programie Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków w Polsce

Sesja XXVIII - Chirurgia Live- nowoczesne nauczanie w otolaryngologii

godz. 16.30-18.30 Sesja XVI - Optymalne postępowanie diagnostyczno- terapeutyczne                        u chorych z guzami przestrzeni przygardłowej Sesja XX - Rak gardła środkowego- tsunami w nowotworach głowy i szyi Sesja XXIV - Osiągnięcia Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

6 października ( wtorek ) 2020r.

godz. 9.00-11.00  Sesja XXIX - Otologia i Audiologia      
     godz. 11.00-11.30  przerwa - zapraszamy na stoiska firmowe  online
godz. 11.30-13.30  Sesja XXX - Kompleksowa rehabilitacja pacjentów po całkowitym usunięciu krtani      
godz. 13.30-14.30 Sesja XXXI Pielęgniarki laryngologiczne      
  14.30 zakończenie Zjazdu Sala Audytoryjna

4 października

(niedziela)

Sala Audytoryjna

 

godz. 9.00-11.00

uroczystość otwarcia Zjazdu

 

 

Sala Audytoryjna

godz. 11.00-13.00

Sesja I Sesja Wyzwania- możliwości- perspektywy w diagnostyce i leczeniu guzów dużych gruczołów ślinowych

Rekomendacja
Prof. Jurek Olszewski Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii USK WAM w Łodzi

Retrospektywna ocena czynników ryzyka nowotworów jamy ustnej i gardła u pacjentów badanych w ramach programu profilaktyki nowotworów głowy i szyi
Dr hab. Hanna Zielińska-Bliźniewska Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii USK WAM w Łodzi

Klasyfikacja guzów dużych gruczołów ślinowych i ich charakterystyka w świetle najnowszych doniesień
Prof. Katarzyna Starska- Kowarska Klinika Otolaryngologii, Onkologii Głowy i Szyi UM w Łodzi

Klinika i własne doświadczenia w leczeniu guzów dużych gruczołów ślinowych
Prof. Jurek Olszewski Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii USK WAM w Łodzi

Ocena ekspresji genów / białek: the human trophoblastic cel Surface antygen 2 ( TROP 2), Members of the class O of forkhead box transcription factors- FOXO3, extracellular signal- regulated kinase 1/2 ( ER1/2), paraoxonase 3 w guzach ślinianek
Dr hab. Jarosław Miłoński Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii USK WAM w Łodzi

Podsumowanie
Prof. Jurek Olszewski Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii USK WAM w Łodzi


godz. 13.00-14.00 przerwa- zapraszamy na stoiska firmowe online

 

godz. 14.00-16.00

Sesja II Co chirurg proponuje laryngologowi?

Rekonstrukcje w obrębie dolnego piętra twarzy w materiale Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej
Dr n.med. Cezary Szymczyk, Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Instytut Onkologii w Gliwicach

Rekonstrukcje środkowego piętra twarzy wg koncepcji TWIST w materiale Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej
Dr n.med. Maciej Grajek, Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Instytut Onkologii w Gliwicach

Rekonstrukcje nosa w materiale Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej
Dr n med. prof. NIO Łukasz Krakowczyk, Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Instytut Onkologii w Gliwicach

Chirurgia rekonstrukcyjna górnego piętra twarzy i podstawy czaszki w materiale Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej
Dr n.med. Janusz Wierzgoń, Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Instytut Onkologii w Gliwicach

Wewnątrznosowe techniki endoskopowe w leczeniu guzów nosa w materiale Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej
Dr n.med. prof. NIO Krzysztof Oleś, Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Instytut Onkologii w Gliwicach

Rekonstrukcje górnego odcinka drogi pokarmowo- oddechowej w materiale Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej
Prof. Adam Maciejewski, Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Instytut Onkologii w Gliwicach

Allotransplantologia regionu głowy i szyi w materiale Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej
Prof. Adam Maciejewski, Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Instytut Onkologii w Gliwicach

Chirurgia rekonstrukcyjna u dzieci w materiale Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej
Dr n.med. prof. NIO Łukasz Krakowczyk, Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Instytut Onkologii w Gliwicach

Postępy w rehabilitacji neurologicznej u 6-letniego chłopca po złożonej allotransplantacji narządów szyi
Mgr Sylwia Jezierska, Prof. Adam Maciejewski, Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Instytut Onkologii w Gliwicach

 

godz. 16.00-18.00

Sesja III Rynologiczna I

Moderator: Prof. Dariusz Jurkiewicz

Warianty anatomiczne drogi drenażu zatoki czołowej
Dr Barbara Gałusza, Kornel Szczygielski, Dariusz Jurkiewicz Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo- Szczękowo- Twarzowej WIM w Warszawie

Klasyfikacje zmian okołozębowych w obrazach tomografii wielorzędowej i stożkowej
Dr hab. Kornel Szczygielski, Aldona Chloupek, Artur Maliborski, Dariusz Jurkiewicz Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo- Szczękowo- Twarzowej WIM w Warszawie

Zastosowanie noża piezoelektrycznego w operacjach zachyłka czołowego- doniesienie wstępne
Dr Łukasz Skrzypiec, Piotr Rot, Kornel Szczygielski, Dariusz Jurkiewicz Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo- Szczękowo- Twarzowej WIM w Warszawie

Maksilektomia przyśrodkowa w materiale Kliniki Otolaryngologii WIM w latach 2008-2018
Dr Agnieszka Witkowska, Kornel Szczygielski, Dariusz Jurkiewicz Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo- Szczękowo- Twarzowej WIM w Warszawie

Wpływ śródoperacyjnego płukania antyseptycznego na wczesne wyniki endoskopowych operacji zatok przynosowych
Dr Piotr Rot, Łukasz Skrzypiec, Kornel Szczygielski, Dariusz Jurkiewicz Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo- Szczękowo- Twarzowej WIM w Warszawie

Depozycja leków w jamach nosa
Dr n med. Piotr Rapiejko, Tomasz Sosnowski, Kornel Szczygielski, Dariusz Jurkiewicz Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo- Szczękowo- Twarzowej WIM w Warszawie

 

Sala Teatralna

godz. 11.00-13.00

Sesja IV Problemy laryngologiczne wieku rozwojowego

 

Późne następstwa uszkodzeń w drogach oddechowych u dzieci urodzonych przedwcześnie
Prof. Przemko Kwinta Katedra Pediatrii Klinka Chorób Dziecięcych UJ CM w Krakowie

Powikłania i zagrożenia leczenia operacyjnego u dzieci
Prof. Grażyna Mielnik-Niedzielska Katedra i Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii UM w Lublinie

Tajemnice układu równowagi dzieci
Prof. Waldemar Narożny Katedra i Klinika Otolaryngologii Gdański Uniwersytet Medyczny

Wrodzone zaburzenia drożności nosa u dzieci
Dr hab. Magdalena Dutsch-Wicherek Katedra Pediatrii Klinika Chorób Dzieci w Krakowie

Wady wrodzone krtani i tchawicy u dzieci- możliwości leczenia chirurgicznego i rekonstrukcji
Prof. Jarosław Szydłowski Klinika Otolaryngologii Dziecięcej UM w Poznaniu

Specyfika zabiegów chirurgicznych wykonywanych w obrębie krtani u dzieci
Dr hab. Ireneusz Bielecki Oddział Laryngologii GCZD Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

godz. 13.00-14.00 przerwa- zapraszamy na stoiska firmowe online

 

godz. 14.00-16.00

Sesja V Chirurgia oczodołu- dostępy zewnętrzne endoskopowe

Urazy oczodołu
Dr Marta Kodzik, Maksymilian Bojkowski, Marcelina Meyer, Paweł Burduk Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej UMK w Bydgoszczy

Leczenie niedrożności dróg łzowych
Dr Małgorzata Wierzchowska, Paweł Burduk, Paweł Solarz Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej UMK w Bydgoszczy

Dekompresja oczodołu i nerwu wzrokowego
Dr Aleksander Zwierz, Krystyna Masna, Małgorzata Wierzchowska, Paweł Burduk Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej UMK w Bydgoszczy

Endoskopowe leczenie guzów oczodołu
Prof. Paweł Burduk, Małgorzata Wierzchowska, Maksymilian Bojkowski, Marta Kodzik Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej UMK w Bydgoszczy

Protezowanie oczodołu
Prof. Paweł Burduk, Małgorzata Wierzchowska, Aleksander Zwierz, Teresa Wójcik Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej UMK w Bydgoszczy

 

godz. 16.00-18.00

Sesja VI Kliniki Laryngologii w Zabrzu

Znieczulenie w operacjach krtani i tchawicy
Prof. Hanna Misiołek, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zabrzu SUM w Katowicach

Operacje poszerzające światło górnych dróg oddechowych
Prof. Maciej Misiołek, Katedra i Oddział Kliniczny Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej w Zabrzu SUM w Katowicach

Markery guzów ślinianek przyusznych
Dr hab. Paweł Sowa, Katedra i Oddział Kliniczny Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej w Zabrzu SUM w Katowicach

Kwasy sialowe w diagnostyce raka krtani
Prof. Eugeniusz Czecior, Dr n. med. Izabela Bronikowska, Katedra i Oddział Kliniczny Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej w Zabrzu SUM w Katowicach

 

Sala Kameralna

godz. 11.00-13.00

Sesja VII Powikłania farmakoterapii w laryngologii

Kłopotliwi goście w praktyce lekarza otolaryngologa czyli rzecz o zakażeniach i czynnikach etiologicznych zakażeń bakteryjnych
Dr n. med. Beata Kowalska- Krochmal, Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii UM we Wrocławiu

Współczesna farmakoterapia refluksu krtaniowo- gardłowego w świetle nowych wytycznych
Prof. Wioletta Pietruszewska, Klinika Otolaryngologii, Onkologii Głowy i Szyi, UM w Łodzi

Farmakoterapia w otolaryngologii-czyli dlaczego warto pamiętać aby nie zaszkodzić chcąc pomóc
Dr Jarosław Woroń, Katedra Farmakologii UJ CM w Krakowie

Zapalenia zatok- dlaczego farmakoterapia jest nierzadko jak tor przeszkód
Prof. Dariusz Jurkiewicz Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo- Szczękowo-Twarzowej WIM w Warszawie

Najczęstsze pytania otolaryngologa do farmakologa klinicznego czyli kto pyta mniej błądzi
Dr n. med. Beata Lorkowska- Zawicka Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii UM we Wrocławiu

godz. 13.00-14.00 przerwa- zapraszamy na stoiska firmowe online

 

godz. 14.00-16.00

Sesja VIII Chirurgia 3 D- panel Ekspertów ( Partner technologiczny Karl Storz )

Oczodół
Prof. Jacek Składzień, Dr Marcin Konior Katedra i Klinika Otolaryngologii Uj CM w Krakowie

Ślinianki
Prof. Małgorzata Wierzbicka, Prof. Witold Szyfter Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej UM w Poznaniu

Guzy kąta, ucho
Prof. Kazimierz Niemczyk Klinika Otolaryngologii WUM w Warszawie

Fess, ucho (dzieci)
Prof. Jarosław Szydłowski Klinika Otolaryngologii Dziecięcej UM w Poznaniu

 

godz. 16.00-18.00

Sesja IX Wyzwania- możliwości- perspektywy w diagnostyce i leczeniu guzów dużych gruczołów ślinowych

Rekomendacja
Prof. Jurek Olszewski Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii USK WAM w Łodzi

Retrospektywna ocena czynników ryzyka nowotworów jamy ustnej i gardła u pacjentów badanych w ramach programu profilaktyki nowotworów głowy i szyi
Dr hab. Hanna Zielińska-Bliźniewska Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii USK WAM w Łodzi

Klasyfikacja guzów dużych gruczołów ślinowych i ich charakterystyka w świetle najnowszych doniesień
Prof. Katarzyna Starska-Kowarska, Klinika Otorynolaryngologii WAM w Łodzi

Klinika i własne doświadczenia w leczeniu guzów dużych gruczołów ślinowych
Prof. Jurek Olszewski Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii USK WAM w Łodzi

Ocena ekspresji genów/ białek: the human trophoblastic cell surface antigen 2 (TROP2), Members of the class O of forkhead box transcription factors - FOXO3, extracellular signal-regulated kinase 1/2 (ERK1/2), paraoxonase 3 w guzach ślinianek
Dr hab. Jarosław Miłoński Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii USK WAM w Łodzi

Podsumowanie
Prof. Jurek Olszewski Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii USK WAM w Łodzi

 

Zespół Sal Konferencyjnych

godz. 11.00-13.00

Sesja X Diagnostyka i leczenie chirurgiczne wybranych raków głośni

Moderator: Prof. Ewa Osuch- Wójcikiewicz, Dr n. med. Bogusław Mikaszewski

Rak głośni- prawidłowa kwalifikacja zaawansowana- optymalne leczenie
Prof. Ewa Osuch- Wójcikiewicz, Katedra i Klinika Otolaryngologii WUM w Warszawie

Współczesna diagnostyka raka głośni
Dr hab. Anna Rzepakowska, Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi WUM w Warszawie

Ograniczenia endoskopowej chirurgii w leczeniu raka głośni
Dr hab. Bogusław Mikaszewski Klinika Otolaryngologii GUMed w Gdańsku

Chordektomia laserowa u chorych leczonych radioterapią
Prof. Małgorzata Wierzbicka, Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej UM w Poznaniu

Możliwości poprawy jakości głosu chorych po chordektomii
Dr hab. Ewelina Sielska- Badurek Katedra i Klinika Otolaryngologii WUM w Warszawie

godz. 13.30-14.30 przerwa- zapraszamy na stoiska firmowe online

 

godz. 14.00-16.00

Sesja XI Nerw twarzowy w guzach ślinianek przyusznych

Moderatorzy: Prof. Małgorzata  Wierzbicka, Dr hab.Wojciech Kukwa

Przedoperacyjna diagnostyka i decyzja co do rozległości zabiegu w regionie przyusznicy (łagodne/złośliwe-TNM, histologia->wytyczne)
Dr hab. Bogusław Mikaszewski, Klinika Otolaryngologii GUMed w Gdańsku

Radiologiczne aspekty obrazowania guzów ślinianek przyusznych
Prof. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska, Katedra Radiologii i Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii UM w Lublinie

Nowoczesne metody preparowania nerwu twarzowego
Prof. Małgorzata Wierzbicka, Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej UM w Poznaniu

Reanimacja n. twarzowego
Dr hab. Wojciech Kukwa, Oddział Otolaryngologiczny Szpital Czerniakowski w Warszawie

Leczenie uzupełniające: radioterapia czy protonoterapia?

Rak błony śluzowej jamy ustnej- gdzie byliśmy, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy …?
Dr hab. Mariusz Szuta, Konsultant Krajowy w dziedzinie chirurgii szczękowo- twarzowej, Katedra Chirurgii Czaszkowo- Szczękowo- Twarzowej Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej, Instytut Stomatologii CM UJ w Krakowie

 

godz. 16.00-18.00

Sesja XII Nowe trendy w diagnozowaniu chorób krtani

Zmiany łagodne w krtani: porównanie badania wideostroboskopowego z techniką szybkiego filmu HSV.
Prof. Ewa Niebudek-Bogusz, Klinika Otolaryngologii, Onkologii Głowy i Szyi, UM w Łodzi

Zmiany przedrakowe i wczesne raki głośni: zastosowanie nowych technik obrazowania (NBI, szybka kamera HSV) w kwalifikacji do leczenia.
Prof. Wioletta Pietruszewska, Klinika Otolaryngologii, Onkologii Głowy i Szyi, UM w Łodzi

Leukoplakia w krtani: jak prognozować ewentualną transformacje nowotworową? Rola nowej klasyfikacji klinicznej i histologicznej
Dr Katarzyna Bojanowska-Poźniak, Prof. Wioletta Pietruszewska, Klinika Otolaryngologii, Onkologii Głowy i Szyi, UM w Łodzi

Rzadkie patologie krtani na podstawie przypadków klinicznych: rola nowoczesnych metod diagnostycznych
Prof. Wioletta Pietruszewska, Klinika Otolaryngologii, Onkologii Głowy i Szyi, UM w Łodzi

Analiza akustyczna w ocenie efektów leczenia chorób głośni
Dr Joanna Morawska, Klinika Otolaryngologii, Onkologii Głowy i Szyi, UM w Łodzi

5 października

(poniedziałek)

Sala Audytoryjna

godz. 9.00-11.00

Sesja XIII Neurootologiczna

 

Wyniki leczenia nowotworów niezłośliwych płata powierzchownego gruczołów ślinowych przyusznych
Prof. Wojciech Kaźmierczak, A. Ślęzak, H. Kaźmierczak, Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologiczne z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii CM UMK w Bydgoszczy

Odległe wyniki leczenia otosklerozy
Prof. Wojciech Kaźmierczak, K. Romanowska, J. Janiak-Kiszka, H. Kaźmierczak Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii CM UMK w Bydgoszczy

Wyniki leczenia nowotworów złośliwych jamy ustnej.
Prof. Wojciech Kaźmierczak, M. Grabowski, J. Janiak-Kiszka, H. Kaźmierczak, Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii CM UMK w Bydgoszczy

Rola badania narządu węchu i smaku w ocenie wyników leczenia przewlekłego zapalenia zatok przynosowych
Prof. Wojciech Kaźmierczak, L. Kluczyński, J. Janiak-Kiszka, H. Kaźmierczak Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii CM UMK w Bydgoszczy

Analiza patogenów i postępowanie przeciwdrobnoustrojowe w przewlekłym zapaleniu ucha środkowego
Dr n med. Joanna Janiak Kiszka, W. Kaźmierczak, Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii CM UMK w Bydgoszczy

Zasada ograniczonego zaufania i prędkość bezpieczna w operacjach endoskopowych nosa
Dr hab. Maciej Wróbel, P. Szyderski, K. Bilicka, Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i foniatrii CM UMK w Bydgoszczy

Rola endoskopii przedoperacyjnej w planowaniu leczenia przewlekłego zapalenia zatok przynosowych
Dr hab. Maciej Wróbel, P. Szyderski, Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii CM UMK w Bydgoszczy

Reoperacje FESS - kto, jak, dlaczego ?
Dr hab. Maciej Wróbel, P. Szyderski, K. Bilicka, Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii CM UMK w Bydgoszczy

Znaczenie Vit. D w szumach usznych i zawrotach głowy
Dr n.med. Magdalena Nowaczewska, M. Marzec, H. Kaźmierczak, Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii CM UMK w Bydgoszczy

Czas wygaszania oczopląsu podczas obrotowego w diagnostyce migreny przedsionkowej
Prof. Henryk Kaźmierczak, M. Marzec, M. Nowaczewska, J. Tomaszewska Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii CM UMK w Bydgoszczy

Integracja wzrokowo-posturalna w płaszczyźnie czołowej - znaczenie diagnostyczne
Prof. Henryk Kaźmierczak, J. Janiak-Kiszka, W. Kaźmierczak, M. Śniegocki, M. Marzec, M. Nowaczewska, J. Jaranowska, Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii CM UMK, Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii CM UMK w Bydgoszczy

Stan czynnościowy receptora plamkowego a wielkość indukowanej reakcji przedsionkowo-okoruchowej
Prof. Henryk Kaźmierczak, W, Kaźmierczak, M. Śniegocki, M. Marzec, M. Nowaczewska, R. Wierzbiński, Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii CM UMK, Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii CM UMK w Bydgoszczy

Przydatność kliniczna współczynników Castelliego w diagnostyce szumów usznych
Dr n.med. M. Bogacz, J. Jaranowska, Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii CM UMK w Bydgoszczy

godz. 11.00-11.30 przerwa- zapraszamy na stoiska firmowe online

 

 

godz. 11.30-13.30

Sesja XIV Sesja Sekcji Rynologii i Chirurgii Plastycznej Twarzy

MODERATOR: Dr Eliza Brożek-Mądry

 

Pierwotna dyskineza rzęskowa
Prof. Paweł Stręk, Klinika Otolaryngologii UJ CM w Krakowie

Dekompresja oczodołu w orbitopatii tarczycowej
Prof. Antoni Krzeski, Klinika Otorynolaryngologii WUM w Warszawie

Czynniki ryzyka nawrotu lub transformacji złośliwej brodawczaka odwróconego zatok przynosowych
Prof. Maciej Misiołek, Katedra i Oddział Kliniczny Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej w Zabrzu SUW w Katowicach

Guzy masywu szczękowo-sitowego
Prof. Wojciech Golusiński, Klinika Chirurgii Głowy , Szyi i Onkologii Laryngologicznej, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu

Różnorodność kliniczna chorób autoimmunologicznych w rynologii
Dr Eliza Brożek-Mądry, Klinika Otorynolaryngologii WUM w Warszawie

Brodawczak odwrócony jam nosa i zatok przynosowych- nadal wyzwanie dla klinicystów i chirurgów
Prof. Katarzyna Starska- Kowarska, Klinika Otolaryngologii, Onkologii Glowy i Szyi UM w Łodzi

Europejskie wytyczne na temat zapalenia zatok przynosowych i polipów nosa EPOS 2020
Prof. Antoni Krzeski, Klinika Otorynolaryngologii WUM w Warszawie

godz. 13.30-14.30 przerwa- zapraszamy na stoiska firmowe online

 

godz. 14.30-16.30

Sesja XV Kliniki Laryngologicznej w  Katowicach

 

Niepowodzenia po wszczepieniu implantu ślimakowego u pacjentów z obustronnym głębokim niedosłuchem odbiorczym na podstawie analizy kliniczno – audiologicznej 160 zaimplantowanych pacjentów w ramach Górnośląskiego Programu Leczenia Głuchoty Metodą Wszczepów Implantów Ślimakowych
Dr Lucyna Klimczak-Gołąb, Katarzyna Przytuła-Kandzia, Jarosław Markowski, Klinika Laryngologii SUM w Katowicach

Poprawa rozumienia mowy u pacjentów z implantem ślimakowych po wymianie procesora mowy na nowy na podstawie analizy kliniczno - audiologicznej 160 zaimplantowanych pacjentów w ramach Górnośląskiego Programu Leczenia Głuchoty Metodą Wszczepów Implantów Ślimakowych
Dr Katarzyna Przytuła-Kandzia, Lucyna Klimczak-Gołąb, Jarosław Markowski, Klinika Laryngologii SUM w Katowicach

Implanty zakotwiczone w kości skroniowej: analiza kliniczno – audiologiczna 134 zaimplantowanych pacjentów w ramach Górnośląskiego Programu Leczenia Niedosłuchów Metodą Implantów Zakotwiczonych
Dr n. med. Aleksandra Śląska-Kaspera, Katarzyna Przytuła, Kandzia, Joanna Symela, Piotr Wardas, Jarosław Markowski Klinika Laryngologii SUM w Katowicach

Skuteczność techniki rekonstrukcji opon podstawy czaszki z użyciem płata NSF – doświadczenia zespołu z Kliniki Laryngologii SUM w Katowicach i Kliniki Neurochirurgii SUM w Sosnowcu
Dr n.med. Piotr Wardas, Michał Tymowski, Piotr Ładziński, Aleksandra Śląska-Kaspera, Jarosław Markowski, Klinika Laryngologii SUM w Katowicach

Właściwości mechaniczne i biologiczne materiałów kompozytowych opartych na włóknach węglowych w rekonstrukcji krtani i tchawicy
Prof. Jarosław Markowski, Jan Pilch, Wojciech Smółka, Marta Błażewicz, Klinika Laryngologii SUM w Katowicach

 
 

godz. 16.30-18.00

Sesja XVI Sesja Optymalne postępowanie diagnostyczno- terapeutyczne u chorych z guzami przestrzeni przygardłowej

MODERATOR: Prof. Kazimierz Niemczyk, Dr hab. Anna Rzepakowska

 

Rola radiologa w procesie diagnostycznym guzów przestrzeni przygardłowej
Lek. Emila Wnuk

Postępowanie w guzach przestrzeni przygardłowej wywodzących się z gruczołów ślinowych
Prof. Ewa Osuch- Wójcikiewicz Katedra i Klinika Otorynolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi WUM w Warszawie

Techniki operacyjne w guzach przestrzeni przygardłowej pochodzenia neurogennego i naciekających podstawę czaszki
Prof. Kazimierz Niemczyk Klinika Otolaryngologii WUM w Warszawie

Postępowanie terapeutyczne u chorych z porażeniem nerwów czaszkowych po operacjach guzów przestrzeni przygardłowej
Dr hab. Anna Rzepakowska Klinika Otolaryngologii WUM w Warszawie

Analiza wybranych przypadków chorych z guzami przestrzeni przygardłowej - dyskusja

Guzy masywu szczękowo-sitowego
Prof. Wojciech Golusiński, Klinika Chirurgii Głowy , Szyi i Onkologii Laryngologicznej, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu

Różnorodność kliniczna chorób autoimmunologicznych w rynologii
Dr Eliza Brożek-Mądry, Klinika Otorynolaryngologii WUM w Warszawie

Brodawczak odwrócony jam nosa i zatok przynosowych- nadal wyzwanie dla klinicystów i chirurgów
Prof. Katarzyna Starska- Kowarska, Klinika Otolaryngologii, Onkologii Glowy i Szyi UM w Łodzi

Europejskie wytyczne na temat zapalenia zatok przynosowych i polipów nosa EPOS 2020
Prof. Antoni Krzeski, Klinika Otorynolaryngologii WUM w Warszawie

 
 

Sala Teatralna

 

godz. 9.00-11.00

Sesja XVII Innowacje w laryngologii

 

Leczenie wspomagające w radioterapii nowotworów regionu głowy i szyi
Dr n. med. Krzysztof Małecki Zakład Radioterapii UJ CM w Krakowie

Przewlekle zapalenia ucha środkowego w obrazie mikroskopu skaningowego
Dr med. Agnieszka Wiatr, Klinika Otolaryngologii UJ CM w Krakowie

Uszkodzenie struktur kostnych w przebiegu przewlekłego perlakowego
Dr hab. Maciej Wiatr, A. Wiatr, Klinika Otolaryngologii UJ CM w Krakowie

Leczenie przewlekłego nieżytu nosa i zatok przynosowych w warunkach subterraneoterapii
A .Woźniak 1., K. Nowak 1., A. Pełkowska 2., K. Rys 2., J. Gawlik 3., J. Składzień3.
1. Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Otolaryngologii UJ CM w Krakowie
2. Uzdrowisko Kopalnia Soli Wieliczka
3. Klinika Otolaryngologii UJ CM w Krakowie

Wykorzystanie surowców leczniczych Kopalni Soli Wieliczka w leczeniu przewlekłych schorzeń górnych dróg oddechowych
Dr Magdalena Kostrzon, M. Kmiecik, Uzdrowisko Kopalnia Soli w Wieliczce

godz. 11.00-11.30 przerwa- zapraszamy na stoiska firmowe online

 

godz. 11.30-13.30

Sesja XVIII Rynologiczna II

Przewlekłe zatok przynosowych u dzieci
Dr hab. Magdalena Dutch- Wicherek Katedra Pediatrii Klinika Chorób Dzieci w Krakowie

Chłoniaki zatok przynosowych- problem diagnostyczny i leczniczy
Prof. Grażyna Lisowska Katedra i Oddział Kliniczny Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej w Zabrzu, SUM w Katowicach

Operacja typy Draf 3- jak zrobić to po raz pierwszy?
Dr n.med. Robert Głowacki, Kraków

Operacje typu Draf 3- pierwotne i reoperacje
Dr hab. Tomasz Gotlib, Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi WUM w Warszawie

Postępowanie pooperacyjne po operacjach endoskopowych nosa i zatok przynosowych
Prof. Paweł Burduk, Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej i Chirurgii Szczękowo- Twarzowej UMK w Bydgoszczy

Zespół pustego nosa
Prof. Paweł Stręk, Klinika Otolaryngologii UJ CM w Krakowie

godz. 13.30- 14.30 przerwa- zapraszamy na stoiska firmowe

 

godz. 14.30-16.30

Sesja XIX firmowa Chirurgia endoskopowa nowotworów zatok przynosowych

Moderator: Dr hab. Tomasz Gotlib

 

Chirurgia endoskopowa kostniaków zatok przynosowych
Prof. Paweł Stręk Katedra i Klinika Otolaryngologii UJ CM w Krakowie

Chirurgia endoskopowa włókniaka młodzieńczego
Prof. Jarosław Szydłowski Klinika Otolaryngologii Dziecięcej UM w Poznaniu

Chirurgia endoskopowa brodawczaka odwróconego zatok przynosowych
Dr hab. Tomasz Gotlib Klinika Otolaryngologii WUM w Warszawie

Chirurgia endoskopowa nowotworów złośliwych zatok przynosowych
Dr hab. Tomasz Gotlib Klinika Otolaryngologii WUM w Warszawie

 

godz. 16.30-18.00

Sesja XX Rak gardła środkowego- tsunami w nowotworach głowy i szyi

Moderator: Prof. Wojciech Golusiński

Epidemiologia raka gardła środkowego
Dr Ewa Majchrzak Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu

HPV w nowotworach głowy i szyi, ze szczególnym uwzględnieniem gardła środkowego
Prof. Paweł Golusiński Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu

Badania kliniczne w leczeniu raka gardła środkowego
Dr Mateusz Szewczyk Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu

Chirurgia przezustna – TOS (transoral surgery) w leczeniu raka gardła środkowego
Dr Jakub Pazdrowski Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu

Współczesna radiochemioterapia raka gardła środkowego
Dr Joanna Kaźmierska Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu

 

Sala Kameralna

godz. 9.00-11.00

Sesja XXI Klasyczne operacje poprawiające słuch

Moderator: Prof. Kazimierz Niemczyk

Wstęp - przegląd zmian patologii wymagających operacji rekonstrukcyjnych ucha środkowego

Specyfika operacji poprawiających słuch u dzieci
Dr hab. Józef Mierzwiński Oddział Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej WSzD w Bydgoszczy

Tympanoplastyki typu otwartego i otwartego w operacjach poprawiających słuch u dorosłych
Prof. Marcin Szymański

Operacje na strzemiączku

Monitorowanie słuchu podczas operacji rekonstrukcyjnych ucha środkowego
Dr Robert Bartoszewicz

godz. 11.00-11.30 przerwa- zapraszamy na stoiska firmowe online

 

godz. 11.30-13.30

Sesja XXII Bezpieczny margines chirurgiczny w nowotworach głowy i szyi. Kiedy możemy powiedzieć RO?

 

Co oznacza ujemny, bliski, dodatni, niepewny margines chirurgiczny?
Dr hab. Dominik Stodulski, Jacek Kowalski Klinika Otolaryngologii w Gdańsku

Bliski margines „funkcjonalny” w chirurgii ślinianki przyusznej
Dr hab. Dominik Stodulski, Jacek Kowalski Klinika Otolaryngologii w Gdańsku

Margines w chirurgii laserowej krtani
Dr hab. Bogusław Mikaszewski, Jacek Kowalski Klinika Otolaryngologii w Gdańsku

Problem marginesów chirurgicznych w leczeniu chorych z nowotworami złośliwymi nosa i zatok
Dr hab. Andrzej Skorek, Jacek Kowalski Klinika Otolaryngologii w Gdańsku

godz. 13.30-14.30 przerwa- zapraszamy na stoiska firmowe online

 

godz. 14.30-16.30

Sesja XXIII Fonochirurgia

Moderator: Dr hab. Joanna Jackowska, Dr hab. Anna Rzepakowska

 

Poradnia fonochirurgiczna - organizacja, kwalifikacja pacjentów, opieka pooperacyjna. Pion onkologiczny i fonochirurgiczny
Dr hab. Joanna Jackowska, Klinika Otolaryngologii UM w Poznaniu

Wyniki leczenia onkologiczne i foniatryczne po chordektomiach laserowych
Dr hab. Anna Rzepakowska, Klinika Otolaryngologii UM w Warszawie

Laryngoplastyka iniekcyjna
Dr hab. Wojciech Kukwa, Oddział Otolaryngologiczny Szpital Czerniakowski w Warszawie

Leczenie zwężeń głośni - keel wewnątrz krtaniowy
Dr n.med. Hanna Klimza, Klinika Otolaryngologii UM w Poznaniu

Podsumowanie: maksymalne zachowanie głosu przy odmiennych wskazaniach do zbiegów w okolicy głośni
Dr hab. Joanna Jackowska, Dr hab. Anna Rzepakowska, Klinika Otolaryngologii UM w Poznaniu

 

godz. 16.30-18.00

Sesja XXIV Osiągnięcia Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

Moderatorzy: Prof. Jacek Składzień , Prof. Kazimierz Niemczyk , Bruzgielewicz A, Dr hab. Antoni Bruzgielewicz

100-lecie Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi
Prof. Jacek Składzień Katedra i Klinika Otolaryngologii Uj CM w Krakowie

100-lecie Katedry i Kliniki Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi WUM
Prof. Kazimierz Niemczyk Klinika Otolaryngologii WUM w Warszawie

Sekcja Wileńska Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi
Dr hab. Antoni Bruzgielewicz, B. Bartoszewicz Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi WUM w Warszawie

Osiągniecia i historia otorynolaryngologii wojskowej w Polsce
Prof. Jurek Olszewski Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii USK WAM w Łodzi

Osiągnięcia i historia otorynolaryngologii dziecięcej w Polsce
Dr hab. Lidia Zawadzka-Głos Klinika Otolaryngologii Dziecięcej i Pediatrii DSK w Warszawie

 

Zespół Sal Konferencyjnych

 

godz. 9.00-11.00

Sesja  XXV Powikłania w otolaryngologii

Moderator: Dr hab. Ewa Jaworowska

Powikłanie zatoko pochodne pod postacią zakrzepowego zapalenia zatoki jamistej
Dr hab. Ewa Jaworowska, Klinika Otolaryngologii Dorosłych i Dzieci i Onkologii Laryngologicznej w Szczecinie

Powikłania uszno pochodne ze szczególnym uwzględnieniem powikłań wewnątrzczaszkowych
Dr n. med. Katarzyna Amernik, Klinika Otolaryngologii Dorosłych i Dzieci i Onkologii Laryngologicznej w Szczecinie

Powikłania wczesne i późne po tracheotomii u dzieci
Dr n. med. Ewa Grochowska-Bochatyrewicz, Klinika Otolaryngologii Dorosłych i Dzieci i Onkologii Laryngologicznej w Szczecinie

Powikłania krwotoczne po operacjach głowy i szyi
Dr n. med. Maciej Kawczyński, Klinika Otolaryngologii Dorosłych i Dzieci i Onkologii Laryngologicznej w Szczecinie

Ropnie i ropowice szyi
Dr n.med. Jakub Lubiński, Klinika Otolaryngologii Dorosłych i Dzieci i Onkologii Laryngologicznej w Szczecinie

 

godz. 11.00-11.30 przerwa- zapraszamy na stoiska firmowe online

 

godz. 11.30-13.00

Sesja XXVI Endoskopowe leczenie nowotworów krtani

Moderatorzy: Prof. Ewa Osuch- Wójcikiewicz, Prof. Małgorzata Wierzbicka

Operacje jednoetapowe podejrzanej zmiany głośni: Zysk terapeutyczny? Wygoda? Konieczność? Karta DILO.
Prof. Małgorzata Wierzbicka, Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej UM w Poznaniu

Gdzie jest granica w endoskopowych operacjach raków krtani
Prof. Ewa Osuch-Wójcikiewicz, Katedra i Klinika Otolaryngologii WUM w Warszawie

Powikłania w operacjach oszczędzających krtani
Dr hab.Wojciech Kukwa, Oddział Otolaryngologiczny Szpital Czerniakowski w Warszawie

NBI a wydolny follow-up raka krtani
Prof. Wioletta Pietruszewska, Klinika Otolaryngologii, Onkologii Głowy i Szyi, UM w Łodzi

Second look po operacjach endoskopowych raka krtani
Dr hab. Joanna Jackowska, Klinika Otolaryngologii UM w Poznaniu

Podsumowanie

godz. 13.30-14.30 przerwa- zapraszamy na stoiska firmowe online

 

godz. 14.30-15.30

Sesja XXVII Nowości w Programie Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków w Polsce

Moderator: Prof. Witold Szyfter

Wprowadzenie
Prof. Witold Szyfter, Klinika Otolaryngologii UM w Poznaniu

Aktualne wyniku Programu po 18 latach działania
Dr n.med. Piotr Dąbrowski, Klinika Otolaryngologii UM w Poznaniu

Badania AABR w skryningu noworodkowym
Dr hab. Michał Karlik, Klinika Otolaryngologii UM w Poznaniu

Dyskusja

 

godz. 15.30-16.30

Sesja XXVIII Chirurgia Live- nowoczesne nauczanie w otolaryngologii

Moderator: Prof. Witold Szyfter

Wprowadzenie
Prof. Witold Szyfter, Klinika Otolaryngologii UM w Poznaniu

Sesje Chirurgii Live w operacjach podstawy czaszki
Prof. Kazimierz Niemczyk, Klinika Otolaryngologii WUM w Warszawie

Wrażenia obserwatora Sesji
Dr hab. Józef Mierzwiński, Oddział Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy

 

 

6 października

(wtorek)

Sala Audytoryjna

godz. 9.00-11.00

Sesja XXIX Otologia i Audiologia

Implanty słuchowe – co nowego w 2020 roku
Prof. Piotr H. Skarżyński, Instytut Fizjologii i Patalogii Słuchu w Kajetanach

Obiektywne badania słuchu – teoretycznie wiemy dużo, a ile w praktyce ?
Prof. Krzysztof Kochanek, Instytut Fizjologii i Patalogii Słuchu w Kajetanach

Leczenie szumów usznych 2020 – podsumowanie i aktualne kierunki
Dr Danuta Raj-Koziak, Instytut Fizjologii i Patalogii Słuchu w Kajetanach

Obliteracja jam po operacja radykalnych szkłem bioaktywnym Bonalive
Dr Andrzej Pastuszak, Instytut Fizjologii i Patalogii Słuchu w Kajetanach

40 lat doświadczeń własnych w leczeniu różnych niedosłuchów
Prof. Henryk Skarżyński, Instytut Fizjologii i Patalogii Słuchu w Kajetanach

Zastosowanie protezek tytanowych TORP i PORP w praktyce klinicznej
Dr n.med. Łukasz Plichta, Instytut Fizjologii i Patalogii Słuchu w Kajetanach

Badania przesiewowe słuchu u dzieci w różnym wieku
Prof. Piotr H. Skarżyński, Instytut Fizjologii i Patalogii Słuchu w Kajetanach

Diagnoza i terapia zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego u dzieci i młodzieży
Mgr Natalia Czajka, NZOZ Centrum Słuchu o Mowy Medincus w Kajetanach

godz. 11.00-11.30 przerwa- zapraszamy na stoiska firmowe online

 

godz. 11.30-13.30

Sesja XXX Sesja Kompleksowa rehabilitacja pacjentów po całkowitym usunięciu krtani

Moderator: Dr hab. Antoni Bruzgielewicz, Prof. Ewa Osuch- Wójcikiewicz

Problemy pacjenta po całkowitym usunięciu krtani
Dr hab. Antoni Bruzgielewicz Katedra i Klinika Otorynolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi WUM w Warszawie

Wsparcie logopedy po całkowitym usunięciu krtani
mgr Natalia Tuz- Hrycyna

Wsparcie psychologiczne u pacjentów po usunięciu krtani
Dr n. hum. Dominika Wiśniewska

Zaburzenia połykania u pacjentów po całkowitym usunięciu krtani
Dr Barbara Biskup

Rehabilitacja oraz aktywność fizyczna po całkowitym usunięciu krtani
Dr Agnieszka Kruszewska

 

godz. 13.30 - 14.30

Sesja XXXI Pielęgniarki laryngologiczne

Żywienie kliniczne w okresie okołooperacyjnym- pacjent otolaryngologiczny/ onkologiczny
Dr Anna Kamińska

Ocena przygotowania pielęgniarek do opieki nad pacjentem z przezskórną endoskopowa gastrostomią
Ewa Kawalec- Kajstura, A. Reczek, K. Bańdo, A. Falkowska, M. Majkut, B. Sajdak, J. Sraga, K. Surowiec, M. Wiczkowska, I. Kuźmicz

 14.30 Zakończenie Zjazdu

Regulamin - Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2